Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Готувач розчинів барвників 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні властивості барвників, віддушок та інших компонентів, добавок туалетного мила; види та норми введення добавок в основу туалетного мила; будову обслуговуваного устаткування, принцип дії контрольно-вимірювальних приладів; технологію приготування розчинів барвників, віддушок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує розчини барвників, віддушок та інших добавок, які необхідні для фарбування туалетної основи і надання милу відповідного товарного вигляду. Приймає зі складу барвники, віддушки та інші матеріали. Зважує, фільтрує, готує розчини відповідно до заданої рецептури й еталонів. Регулює технологічний процес приготування суміші барвників, дозує подавання компонентів у змішувач. Контролює якість суміші. Подає добавки у вимірники, дозатори або розливає розчин у мірну тару й доставляє до пілірувальних агрегатів або безперервно діючих шнек-змішувачів поточних автоматизованих ліній для виробництва туалетного мила. Веде облік матеріалів.