Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення електростанції I групи кваліфікації - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему установки пом'якшення води; будову і принцип роботи устаткування, що обслуговується: фільтрів різних систем, насосів, дозувальних пристроїв, баків тощо; основні технологічні процеси хімічної підготовки води: пом'якшення, регенерацію, нейтралізацію; режим ведення технологічних процесів; призначення хімічних реагентів; призначення і місця установлення засобів вимірювань і автоматики; принципову схему пароводяного тракту котла; порядок, проведення хімічного контролю за роботою водопідготовчої установки; елементарні знання із загальної хімії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес хімічного очищення води за схемою пом'якшення без попереднього очищення для підживлення котлів, теплових мереж і живлення випарників, регенерацію катіонітових фільтрів розчином солі. Регулює параметри процесу пом'якшення води за показаннями засобів вимірювань і результатами хімічних аналізів. Здійснює хімічний контроль за процесом пом'якшення і регенерації. Проводить нейтралізацію вод, що скидаються. Бере участь у пуску, зупинці і випробуванні устаткування водопідготовчих установок. Виявляє несправності в роботі устаткування, арматури, комунікацій, приладів і вживає заходів до їхнього усунення. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.