* *
Інструкція для посади "Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення електростанції I групи кваліфікації - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему установки пом'якшення води;
      - будову і принцип роботи устаткування, що обслуговується: фільтрів різних систем, насосів, дозувальних пристроїв, баків тощо;
      - основні технологічні процеси хімічної підготовки води: пом'якшення, регенерацію, нейтралізацію;
      - режим ведення технологічних процесів;
      - призначення хімічних реагентів;
      - призначення і місця установлення засобів вимірювань і автоматики;
      - принципову схему пароводяного тракту котла;
      - порядок, проведення хімічного контролю за роботою водопідготовчої установки;
      - елементарні знання із загальної хімії.

1.4. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес хімічного очищення води за схемою пом'якшення без попереднього очищення для підживлення котлів, теплових мереж і живлення випарників, регенерацію катіонітових фільтрів розчином солі.

2.2. Регулює параметри процесу пом'якшення води за показаннями засобів вимірювань і результатами хімічних аналізів.

2.3. Здійснює хімічний контроль за процесом пом'якшення і регенерації.

2.4. Проводить нейтралізацію вод, що скидаються.

2.5. Бере участь у пуску, зупинці і випробуванні устаткування водопідготовчих установок.

2.6. Виявляє несправності в роботі устаткування, арматури, комунікацій, приладів і вживає заходів до їхнього усунення.

2.7. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник хімводоочищення електростанції II група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.