* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Провідний зоотехнік з племінної справи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка з племінної справи I категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу; анатомію, фізіологію, годівлю та розведення тварин; досягнення науки та передовий досвід у галузі племінної справи; основи технології виробництва продукції; вимоги до племінних тварин і птиці; чинні стандарти на продукцію тваринництва і племінну худобу; основи ринкової економіки; організацію виробництва, праці й управління; чинне законодавство з охорони навколишнього природного середовища; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить селекційно-племінну роботу з поліпшення племінних і продуктивних якостей худоби та птиці, вирощування племінного молодняка. Добирає і відбирає тварин для поліпшення породних якостей. Забезпечує підвищення рівня селекційно-племінної роботи і виконання планів з відтворення стада та реалізації племінного поголів'я. Проводить бонітування тварин і визначає їх виробниче призначення. Складає проекти перспективних та річних планів селекційної роботи. Бере участь у розробленні планів ветеринарно-санітарних та профілактичних заходів і контролює їх виконання. Вживає заходів щодо інтенсифікації тваринництва, поліпшення відновлення стада та збільшення виходу молодняка тварин на основі упровадження досягнень науки і передового досвіду, наукової організації праці і науково обґрунтованих норм виробітку. Забезпечує ведення зоотехнічної документації з племінної справи, готує документи для вписування тварин у державні племінні книги. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників, зайнятих у тваринництві.