Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Коняр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією коняра 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи анатомії, фізіології, зоогігієни коней; правила і норми напування, годівлі та випасання; правила ветеринарно-санітарного утримання та надання першої ветеринарної допомоги тваринам; основні види кормів та їх поживну цінність; будову та експлуатацію автонапувалок, транспортного інвентарю та збруї; правила надання першої допомоги в разі захворювань та під час жереблення; терміни статевої зрілості; ознаки прояву охоти; правила проведення парування і штучного осіменіння тварин та підготовки їх до жереблення; методи вирощування молодняка; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з догляду за робочими кіньми, кіньми на відгодівлі, дійними кобилами, лошатами та молодняком у робочо-користувальному конярстві. Підкошує трави, підвозить та готує корми. Годує, напуває, чистить тварин. Пасе табуни робочих та продуктивних коней. Готує тварин до парування, штучного осіменіння та жереблення. Виявляє маток в охоті та проводить парування. Розчищає й замиває копита, підрізує хвости та гриви. Надає першу допомогу тваринам у разі захворювання та під час жереблення. Вирощує молодняк, прибирає приміщення, вивозить та замінює підстилку. Бере участь у проведенні зооветеринарних профілактичних заходів та виконує дрібний ремонт збруї, стаєнь, допоміжних приміщень і водопою. Видає коней та збрую на роботу і приймає їх після роботи. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.