Інструкція для посади "Коняр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коняр 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією коняра 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи анатомії, фізіології, зоогігієни коней;
      - правила і норми напування, годівлі та випасання;
      - правила ветеринарно-санітарного утримання та надання першої ветеринарної допомоги тваринам;
      - основні види кормів та їх поживну цінність;
      - будову та експлуатацію автонапувалок, транспортного інвентарю та збруї;
      - правила надання першої допомоги в разі захворювань та під час жереблення;
      - терміни статевої зрілості;
      - ознаки прояву охоти;
      - правила проведення парування і штучного осіменіння тварин та підготовки їх до жереблення;
      - методи вирощування молодняка;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Коняр 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коняр 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коняр 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коняр 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з догляду за робочими кіньми, кіньми на відгодівлі, дійними кобилами, лошатами та молодняком у робочо-користувальному конярстві.

2.2. Підкошує трави, підвозить та готує корми.

2.3. Годує, напуває, чистить тварин.

2.4. Пасе табуни робочих та продуктивних коней.

2.5. Готує тварин до парування, штучного осіменіння та жереблення.

2.6. Виявляє маток в охоті та проводить парування.

2.7. Розчищає й замиває копита, підрізує хвости та гриви.

2.8. Надає першу допомогу тваринам у разі захворювання та під час жереблення.

2.9. Вирощує молодняк, прибирає приміщення, вивозить та замінює підстилку.

2.10. Бере участь у проведенні зооветеринарних профілактичних заходів та виконує дрібний ремонт збруї, стаєнь, допоміжних приміщень і водопою.

2.11. Видає коней та збрую на роботу і приймає їх після роботи.

2.12. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коняр 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коняр 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коняр 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коняр 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коняр 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коняр 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коняр 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коняр 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коняр 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коняр 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.