Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник піролізу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника піролізу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову та конструктивні особливості основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні властивості сировини та напівпродуктів; суть і правила регулювання технологічного процесу; технологічний режим; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес піролізу. Випаровує сировину, подає пари сировини та водяної пари в печі піролізу або подає рідку сировину безпосередньо в піч піролізу. Загартовує та охолоджує пірогаз, провадить конденсацію продуктів піролізу, уловлює несконденсовані пірогази, передає пірогази на наступні технологічні операції. Обігріває печі піролізу, подає паливо в форсунки, повітря, регулює режим горіння палива. Регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів; веде облік витрат сировини, отриманого пірогазу та продуктів піролізу. Провадить контрольні аналізи. Обслуговує печі піролізу різних типів, випарники, конденсатори, насоси та інше устаткування. Приймає устаткування з ремонту.