Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник піролізу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника піролізу 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову і правила обслуговування основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні властивості сировини та напівпродукту; суть і правила регулювання технологічного процесу; технологічний режим; методику проведення контрольних аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес піролізу, координує роботу всього відділення з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Оцінює якість готового продукту за результатами аналізів. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень. Керує регулюючими пристроями. Стежить за станом устаткування. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.