* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник перероблення відходів хімічного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника перероблення відходів хімічного виробництва 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес перероблення відходів хімічного виробництва; будову, способи налагодження та регулювання устаткування, пристроїв, які обслуговуються; схему арматури та комунікацій; технологічні вимоги до якості готової продукції та матеріалів, які застосовуються; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде більше трьох технологічних стадій процес перероблення (очистка, випарювання, сепарування, спалювання, сушіння, газорозділення тощо) відходів хімічного виробництва. Розраховує та дозує сировину. Налагоджує роботу всього устаткування та апаратури. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Керує регулювальними пристроями. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Обліковує витрати сировини, напівфабрикатів. Керує та координує роботу апаратників нижчої кваліфікації.