Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник ферментації ефіроолійної сировини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації Стаж роботи за професією апаратника ферментації ефіроолійної сировини 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію ферментації ефіроолійної сировини; причини відхилень від установленого режиму та способи їх усунення; будову обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сировини та готової продукції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес ферментації ефіроолійної сировини в апаратах-ферментаторах розчином кухонної солі для накопичення та виділення духмяних речовин у вільному стані. Готує сольовий розчин у солерозчинниках. Приймає сировину. Веде облік сировини, що надходить. Розраховує кількість кухонної солі, необхідної для приготування розчину потрібної концентрації. Підтримує технологічний режим, передбачений технологічною інструкцією. Дотримується умов ферментації залежно від часу надходження сировини та її якості, початку та закінчення процесу ферментації контролює їх дотримання. Контролює температурний режим у масі сировини. Веде журнал. Стежить за роботою обслуговуваного устаткування.