* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Апаратник оброблення рафінадних голів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника оброблення рафінадних голів 3 розряду - не менше одного виробничого сезону.

Знає та застосовує у діяльності: способи розділення суспензій; технологію ведення процесу центрифугування; фізико-хімічні властивості рідких неоднорідних сумішей (утфелів); будову, принцип дії та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування; вимоги до якості сировини; технічні умови та державні стандарти на сировину і готову продукцію, слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес вибілювання та кристалізації рафінадних голів у центрифугах періодичної дії. Виконує повний цикл центрифугування рафінадних голів, підтримує задані параметри вологості, швидкості та тиску в апараті. Регулює процес центрифугування та кристалізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і даними результатів аналізів. Обслуговує устаткування. Виявляє та усуває несправності в його роботі. Проводить поточний ремонт устаткування. Веде облік сировини та готової продукції у технологічному журналі.