* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник варіння 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника варіння 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть технологічного процесу; параметри технологічного режиму та правила регулювання процесу; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції; правила відбору проб; методику виконання аналізів; схему комунікацій; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес варіння на дільницях, які оснащені складним устаткуванням. Вносить необхідні поправки в температурний режим процесу. Визначає момент закінчення процесу за результатами аналізів, часом або зовнішніми ознаками. Додає необхідні компоненти. Вивантажує та очищає готовий продукт. У випадках, які передбачені технологічним регламентом, фільтрує, відстоює, упарює, кристалізує або вилуговує готовий продукт. Контролює хід технологічного процесу. Провадить аналізи. Готує устаткування до ремонту, приймає з ремонту.

Приклади робіт
Бакелітовий лак, грунти (для палітурних, взуттєвих тканин, кальки), пігменти (для художніх фарб), декоративні облицьовувальні матеріали - ведення процесу варіння. Магнезія - ведення процесу чорного варіння. Хімікати (виробництво сірчистих барвників) - варіння в котлах "Фредеринга".