* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник варіння 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника варіння 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; суть технологічного процесу; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини та готової продукції; правила відбору проб і методику виконання аналізів; схему комунікацій; методику розрахунку дозування компонентів та підбору оптимального режиму варіння; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес варіння у виробництвах іонообмінних і фенолформальдегідних смол та лаків, сечовино-формальдегідних смол, полісульфідів, поліхлорвінілового пластикату, фаоліту, епоксидних лаків і органічних напівпродуктів або веде технологічний процес варіння продуктів на дільницях, які оснащені складним устаткуванням, з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Розраховує кількість сировини. Готує устаткування до роботи; дозує сировину згідно з розрахунком; провадить конденсацію, сушіння. Під час варіння лаків здійснює уварювання, розчинення, фільтрування, охолодження та зливання в збірники. Вибирає оптимальний режим варіння.