Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Обпалювач електровугільних виробів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обпалювача електровугільних виробів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес і режими випалу та електрографітації виробів, напівфабрикатів та матеріалів; вимоги до виробів за зовнішнім виглядом та електрофізичними характеристиками; електричну схему печей; будову та правила обслуговування різних типів печей; методику розрахунку завантаження печей та визначення витрат електроенергії для різних типів та розмірів виробів; вплив відхилень від режиму випалу та електрографітації на якість та електрофізичні показники виробів; способи охолодження печей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випалює та електрографітує електровугільні та електрографітовані вироби, напівфабрикати та вуглецеві волокнисті матеріали в електричних печах безперервної дії та полуменевих печах. Перевіряє наявність та справність контрольно-вимірювальних приладів, газових, вентилів та оглядового скла. Регулює подавання газу у камери, переводить газ з однієї камери в іншу. Стежить за процесом горіння газу та розподілом газового потоку в камерах. Розраховує щогодинне збільшення температури та переводу газу. Підтримує заданий режим випалу. Регулює розрядження у печах та подавання повітря. Перевіряє герметизацію системи. Визначає черговість завантаження, вмикання, охолодження та розвантаження печей.