Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст електровоза 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста електровоза 3 розряду - не менше 1 року. Третя кваліфікаційна група з електричної безпеки.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, призначення, технічні характеристики електровозів, вагонів та зарядної підстанції для акумуляторних електровозів; будову, принцип роботи, призначення, технічні характеристики вузлів, механізмів, електричних та пневматичних схем електровозів; порядок та правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту електровозів; правила руху потягів з вантажем і працівниками при будівництві метрополітену; правила зчеплення та розчеплення вагонів; інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти щодо правил експлуатації електровоза, сигналізації та виконання робіт; будову гальмівної системи електровозів та способи її регулювання; будову відкатних колій для контактних та акумуляторних електровозів; способи та пристрої, що застосовуються для підйому електровозів і вагонів, що зійшли з колії; норми витрачання змащувальних матеріалів та способи їх економії; схеми та режими змащування; мастильні матеріали, що застосовуються; тягові характеристики електровозів для різних умов роботи; правила руху по відкатних коліях при будівництві метрополітену; правила підготовки електровоза до роботи, обсяг екіпіровки при будівництві метрополітену; причини виникнення несправностей у роботі устаткування електровоза, способи запобігання їх виникнення та усунення; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів; правила та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електровоза; правила виконання ремонтних робіт електровоза; порядок приймання та випробування електровозів після проведення рем. робіт; сигнали на перегонах і станціях при будівництві метрополітену; профіль колії, її стан, колійні знаки та контактні мережі на дільниці будівництва метрополітену; схеми колій та інженерних комунікацій будівельної дільниці; роботу вузлів і механізмів під час руху електровозів; принцип роботи та призначення засобів сигналізації; схему електропостачання контактної мережі та схему електропостачання зарядної підстанції будівельної дільниці метрополітену; правила та способи підвішування контактної мережі; способи перетворення струму для живлення контактної мережі; улаштування перетинок рейкових колій; розташування та найменування підземних гірничих виробіток; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики; слюсарну та електрослюсарну справи в обсязі, необхідному для технічного обслуговування та ремонту електровозів; регламент дій при виникненні нестандартних ситуацій; правила електричної та пожежної безпеки при експлуатації контактної мережі та електровозів (контактних та акумуляторних) при будівництві метрополітену; правила і норми з охорони праці при будівництві метрополітену.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує електровозом зі зчіпною вагою до 10 т при транспортуванні навантажених та порожніх вагонів. Перевозить потяги з пасажирами та вантажем. Регулює швидкість руху, формує потяги та виконує маневрові роботи, вивозить завантажені вагони, завозить порожні вагони у депо та на станційних коліях. Перевозить працівників до місця роботи та назад у спеціальному рухомому складі. Виконує правила безпечного руху електровозів та потягів. Перевіряє комплектність та технічний стан устаткування електровоза. Здійснює контроль за роботою механічного, електричного устаткування електровоза. Підіймає та ставить електровози та вагони, що зійшли з колії, використовуючи спеціальні пристрої. Переключає стрілочні переводи на відкатних коліях. Виконує візуальний огляд електровоза перед роботою. Виконує щозмінне технічне обслуговування електровоза, бере участь у плановому технічному обслуговуванні та ремонті. Запобігає виникненню несправностей у роботі електровоза. Виявляє та усуває несправності у роботі електровоза під час робочої зміни. Підтримує в робочому стані інструмент, інвентарне устаткування, сигнальні та протипожежні засоби, індивідуальні засоби захисту. Контролює роботу вузлів і механізмів під час руху електровозів. Забезпечує безпеку руху із дотриманням чинних вимог, правил технічної експлуатації, наказів, вказівок та виконує графіки руху електровоза та плану маневрових робіт.