Інструкція для посади "Машиніст електровоза 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст електровоза 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста електровоза 3 розряду - не менше 1 року. Третя кваліфікаційна група з електричної безпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, призначення, технічні характеристики електровозів, вагонів та зарядної підстанції для акумуляторних електровозів;
      - будову, принцип роботи, призначення, технічні характеристики вузлів, механізмів, електричних та пневматичних схем електровозів;
      - порядок та правила експлуатації, технічного обслуговування та ремонту електровозів;
      - правила руху потягів з вантажем і працівниками при будівництві метрополітену;
      - правила зчеплення та розчеплення вагонів;
      - інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти щодо правил експлуатації електровоза, сигналізації та виконання робіт;
      - будову гальмівної системи електровозів та способи її регулювання;
      - будову відкатних колій для контактних та акумуляторних електровозів;
      - способи та пристрої, що застосовуються для підйому електровозів і вагонів, що зійшли з колії;
      - норми витрачання змащувальних матеріалів та способи їх економії;
      - схеми та режими змащування;
      - мастильні матеріали, що застосовуються;
      - тягові характеристики електровозів для різних умов роботи;
      - правила руху по відкатних коліях при будівництві метрополітену;
      - правила підготовки електровоза до роботи, обсяг екіпіровки при будівництві метрополітену;
      - причини виникнення несправностей у роботі устаткування електровоза, способи запобігання їх виникнення та усунення;
      - призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електровоза;
      - правила виконання ремонтних робіт електровоза;
      - порядок приймання та випробування електровозів після проведення рем. робіт;
      - сигнали на перегонах і станціях при будівництві метрополітену;
      - профіль колії, її стан, колійні знаки та контактні мережі на дільниці будівництва метрополітену;
      - схеми колій та інженерних комунікацій будівельної дільниці;
      - роботу вузлів і механізмів під час руху електровозів;
      - принцип роботи та призначення засобів сигналізації;
      - схему електропостачання контактної мережі та схему електропостачання зарядної підстанції будівельної дільниці метрополітену;
      - правила та способи підвішування контактної мережі;
      - способи перетворення струму для живлення контактної мережі;
      - улаштування перетинок рейкових колій;
      - розташування та найменування підземних гірничих виробіток;
      - основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики;
      - слюсарну та електрослюсарну справи в обсязі, необхідному для технічного обслуговування та ремонту електровозів;
      - регламент дій при виникненні нестандартних ситуацій;
      - правила електричної та пожежної безпеки при експлуатації контактної мережі та електровозів (контактних та акумуляторних) при будівництві метрополітену;
      - правила і норми з охорони праці при будівництві метрополітену.

1.4. Машиніст електровоза 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст електровоза 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст електровоза 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст електровоза 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує електровозом зі зчіпною вагою до 10 т при транспортуванні навантажених та порожніх вагонів.

2.2. Перевозить потяги з пасажирами та вантажем.

2.3. Регулює швидкість руху, формує потяги та виконує маневрові роботи, вивозить завантажені вагони, завозить порожні вагони у депо та на станційних коліях.

2.4. Перевозить працівників до місця роботи та назад у спеціальному рухомому складі.

2.5. Виконує правила безпечного руху електровозів та потягів.

2.6. Перевіряє комплектність та технічний стан устаткування електровоза.

2.7. Здійснює контроль за роботою механічного, електричного устаткування електровоза.

2.8. Підіймає та ставить електровози та вагони, що зійшли з колії, використовуючи спеціальні пристрої.

2.9. Переключає стрілочні переводи на відкатних коліях.

2.10. Виконує візуальний огляд електровоза перед роботою.

2.11. Виконує щозмінне технічне обслуговування електровоза, бере участь у плановому технічному обслуговуванні та ремонті.

2.12. Запобігає виникненню несправностей у роботі електровоза.

2.13. Виявляє та усуває несправності у роботі електровоза під час робочої зміни.

2.14. Підтримує в робочому стані інструмент, інвентарне устаткування, сигнальні та протипожежні засоби, індивідуальні засоби захисту.

2.15. Контролює роботу вузлів і механізмів під час руху електровозів.

2.16. Забезпечує безпеку руху із дотриманням чинних вимог, правил технічної експлуатації, наказів, вказівок та виконує графіки руху електровоза та плану маневрових робіт.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст електровоза 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст електровоза 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст електровоза 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст електровоза 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст електровоза 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст електровоза 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст електровоза 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст електровоза 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.