Категорія - Професіонали |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-електроніка з експлуатації обладнання електрозв'язку - не менше I року.

Знає та застосовує у діяльності: керівні та нормативні документи з експлуатації та ремонту електронного обладнання; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи електронного обладнання; правила технічної експлуатації електронного обладнання; основи програмування; технологію обробки інформації, стандартні програми та команди; вимірювальні прилади, що застосовуються у роботі; організацію ремонтного обслуговування; основи економіки; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперервну та якісну роботу електронного обладнання, електронних телефонних станцій, телеграфних станцій комутації каналів, центрів комутації повідомлень на мережі передачі даних, на цифрових системах передачі волоконно-оптичних ліній зв'язку, на цифрових радіорелейних лініях магістральної первинної мережі. Здійснює технічне обслуговування електронного обладнання. Здійснює технічний огляд окремих вузлів та елементів електронного обладнання, контролює їх електричні параметри та виконує тестові перевірки з метою своєчасного визначення пошкоджень. Замінює несправні блоки. Готує персональні електронно-обчислювальні машини до роботи. Здійснює супроводження програмного забезпечення. Оперативно вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій на електронному обладнанні, бере участь у розслідуванні причини їх виникнення та вживає необхідних заходів щодо запобігання таким ситуаціям. Здійснює контроль за дотриманням правил і інструкцій з експлуатації електронного обладнання. Бере участь у перевірці технічного стану електронного обладнання, контролює проведення ремонтних робіт на електронному обладнанні. Бере участь у випробуваннях електронного обладнання після ремонту. Бере участь у розробленні нормативних матеріалів з технічної експлуатації електронного обладнання. Веде оперативно-технічну документацію. Провадить навчання технічного персоналу. Розробляє плани проведення профілактичних робіт. Контролює аварійні запаси матеріалів і запасних частин та їх своєчасне поповнення. Складає заявки на обладнання, матеріали, запасні частини.