Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка засобів радіо та телебачення - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила, інструкції, накази, розпорядження з технічної експлуатації обслуговуваних технічних засобів радіо та телебачення і радіорелейних ліній зв'язку; призначення, основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні і монтажні схеми апаратури, що обслуговуються, і обладнання та можливості резервування; експлуатаційно-технічні норми та технологічні процеси з обслуговування і ремонту засобів радіо та телебачення; основні види пошкоджень та способи їх усунення; схеми організації напрямків зв'язку; схеми електроживлення технологічного обладнання; службовий зв'язок; принцип дії апаратури телемеханіки й телеконтролю; правила й інструкції з паспортизації обладнання; порядок розгляду скарг на роботу технічних засобів; порядок оформлення і ведення технічної документації; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; методи вимірювання електричних параметрів; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів радіо та телебачення. Бере участь у технічному обслуговуванні і ремонті технічних засобів радіомовлення, радіозв'язку, телебачення та станцій радіорелейних ліній зв'язку відповідно до правил і інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Бере участь у розробленні річних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури та обладнання. Бере участь у технічних оглядах та вимірюванні електричних параметрів технічних засобів радіо та телебачення. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста включає, перестроює і здійснює комутацію обладнання згідно з розкладом роботи засобів радіо та телебачення і графіками оглядів. Настроює, регулює та випробовує закріплене обладнання, контролює його технічний стан. Забезпечує режими роботи стволів і каналів передачі в межах установлених експлуатаційно-технічних норм. Перевіряє роботу джерел електроживлення, службового зв'язку, резервного обладнання та підтримує їх у робочому стані. Готує передавальне та приймальне обладнання засобів радіо і телебачення (стволів радіорелейних ліній зв'язку) до роботи згідно з розкладом дії. Контролює якість сигналів радіо та телебачення, що приймаються і передаються. Виявляє та усуває пошкодження та бере участь у розслідуванні причин їх виникнення. Бере участь у розробленні заходів з підвищення надійності та якості роботи закріплених технічних засобів та освоєнні нового і модернізації діючого обладнання. Контролює стан засобів вимірювання. Повідомляє про припинення дії зв'язку в установленому порядку. Допомагає сусіднім станціям у відновленні нормальної роботи радіотехнічних засобів. Веде встановлену технічну документацію, облік і паспортизацію закріплених засобів радіо та телебачення після їх ремонту і модернізації, вносить відповідні зміни до технічних паспортів. Наглядає за станом аварійного й непорушного запасу експлуатаційно-технічних матеріалів, запасних частин, радіоламп, інструменту, захисних засобів та забезпечує їх збереження і контролює витрати. Бере участь у складанні заявок на матеріали, запасні частини, інструмент.