• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка засобів радіо та телебачення - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, інструкції, накази, розпорядження з технічної експлуатації обслуговуваних технічних засобів радіо та телебачення і радіорелейних ліній зв'язку;
      - призначення, основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні і монтажні схеми апаратури, що обслуговуються, і обладнання та можливості резервування;
      - експлуатаційно-технічні норми та технологічні процеси з обслуговування і ремонту засобів радіо та телебачення;
      - основні види пошкоджень та способи їх усунення;
      - схеми організації напрямків зв'язку;
      - схеми електроживлення технологічного обладнання;
      - службовий зв'язок;
      - принцип дії апаратури телемеханіки й телеконтролю;
      - правила й інструкції з паспортизації обладнання;
      - порядок розгляду скарг на роботу технічних засобів;
      - порядок оформлення і ведення технічної документації;
      - правила роботи з електронно-обчислювальною технікою;
      - методи вимірювання електричних параметрів;
      - основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів радіо та телебачення.

2.2. Бере участь у технічному обслуговуванні і ремонті технічних засобів радіомовлення, радіозв'язку, телебачення та станцій радіорелейних ліній зв'язку відповідно до правил і інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

2.3. Бере участь у розробленні річних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури та обладнання.

2.4. Бере участь у технічних оглядах та вимірюванні електричних параметрів технічних засобів радіо та телебачення.

2.5. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста включає, перестроює і здійснює комутацію обладнання згідно з розкладом роботи засобів радіо та телебачення і графіками оглядів.

2.6. Настроює, регулює та випробовує закріплене обладнання, контролює його технічний стан.

2.7. Забезпечує режими роботи стволів і каналів передачі в межах установлених експлуатаційно-технічних норм.

2.8. Перевіряє роботу джерел електроживлення, службового зв'язку, резервного обладнання та підтримує їх у робочому стані.

2.9. Готує передавальне та приймальне обладнання засобів радіо і телебачення (стволів радіорелейних ліній зв'язку) до роботи згідно з розкладом дії.

2.10. Контролює якість сигналів радіо та телебачення, що приймаються і передаються.

2.11. Виявляє та усуває пошкодження та бере участь у розслідуванні причин їх виникнення.

2.12. Бере участь у розробленні заходів з підвищення надійності та якості роботи закріплених технічних засобів та освоєнні нового і модернізації діючого обладнання.

2.13. Контролює стан засобів вимірювання.

2.14. Повідомляє про припинення дії зв'язку в установленому порядку.

2.15. Допомагає сусіднім станціям у відновленні нормальної роботи радіотехнічних засобів.

2.16. Веде встановлену технічну документацію, облік і паспортизацію закріплених засобів радіо та телебачення після їх ремонту і модернізації, вносить відповідні зміни до технічних паспортів.

2.17. Наглядає за станом аварійного й непорушного запасу експлуатаційно-технічних матеріалів, запасних частин, радіоламп, інструменту, захисних засобів та забезпечує їх збереження і контролює витрати.

2.18. Бере участь у складанні заявок на матеріали, запасні частини, інструмент.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік засобів радіо і телебачення II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.