Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Електромеханік електрозв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією електромеханіка електрозв'язку - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила та інструкції з технічної експлуатації засобів електрозв'язку; призначення та режим роботи обслуговуваних технічних засобів; основні технічні дані, конструктивні особливості, функціональні схеми апаратури та обладнання; основні види пошкоджень та способи їх усунення; порядок оформлення та ведення технічної документації; вимірювальну апаратуру; інструкції з приймання до експлуатації засобів електрозв'язку; схему мережі струморозподілення; технологічні карти перевірок параметрів і ремонту обладнання; показники якості роботи засобів електрозв'язку; встановлені терміни усунення пошкоджень; принцип організації зв'язку; основні положення, правила та інструкції з паспортизації апаратури та обладнання; норми витрат матеріалів на експлуатацію засобів зв'язку; основи економіки, наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у забезпеченні надійної та якісної роботи засобів електрозв'язку. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводового мовлення відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів. Бере участь у розробленні річних планів та графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв'язку, кінцевого телеграфного обладнання та інше. Забезпечує утримання апаратури, обладнання і каналів у межах установлених експлуатаційно-технічних норм, виявляє та усуває пошкодження в контрольні терміни. Забезпечує якісну роботу аварійно-технічної сигналізації. Виконує відповідно до графіків перевірку каналів та ремонтно-профілактичні роботи. Своєчасно замінює пошкоджене обладнання резервним. Підтримує встановлені режими роботи обладнання електроживлення. Контролює роботу засобів вимірювання. Доповідає згідно із встановленим порядком про складні пошкодження та аварії, бере участь у їх ліквідації. Виявляє причини нестійкої роботи апаратури та обладнання телеграфного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку та проводого мовлення, готує пропозиції щодо їх усунення. Бере участь в освоєнні нової техніки і розробленні заходів, спрямованих на модернізацію обладнання. Бере участь у проведенні лінійних випробувань і дослідної експлуатації апаратури та обладнання, прийманні до експлуатації дослідних зразків нової техніки, розробленні інструкцій з експлуатації нової апаратури. Вивчає окремі виробничі процеси та готує пропозиції щодо їх удосконалення. Розробляє технологічні карти з обслуговування апаратури та обладнання. Веде технічну документацію. Подає раціоналізаторські пропозиції з їх практичним використанням, зберігає службову та комерційну таємницю. Бере участь у складанні замовлень на запасні частини, інструмент, експлуатаційно-технічні матеріали, веде їх облік та здійснює контроль за їх витратою. Співпрацює з керівником підрозділу з питань організації безпечних та здорових умов праці. Керує роботою електромонтерів, навчає і допомагає їм під час проведення складних ремонтів. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці під час виконання ремонтних робіт.