Категорія - Фахівці |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки 1-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розпорядника танцювального вечора, ведучого дискотеки 2-ї категорії для спеціаліста не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; методи та способи активізації аудиторії; історію та теорію хореографічного й музичного мистецтва; основи конферансу; передовий досвід ведучих дискотек; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує танцювальні вечори, дискотеки. Бере участь в підготовці сценаріїв, художнього та світлового оформлення музичних програм, доборі музичного репертуару для різних вікових груп відвідувачів. Проводить танцювальні вечори, виступаючи як, розпорядник і ведучий. Здійснює контроль за виконанням музичної програми.