Категорія - Фахівці |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Культорганізатор 2-ї категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією культорганізатора не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; основи історії і теорії мистецтва, історії виникнення ігор та розваг, їх соціально-психологічні й педагогічні функції; методи та способи активізації аудиторії, залучення різних категорій населення до колективного ігрового спілкування; драматургічну побудову масових розважальних заходів; основи конферансу; ігровий репертуар для різних вікових категорій населення; досвід роботи культорганізаторів в інших закладах культури; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить масові ігри, забезпечує колективне ігрове спілкування. Організує вистави, проводить вечори розваг та інші форми організації дозвілля населення. Бере участь у розробленні та складанні сценаріїв, тематичних програм, ігрових форм колективного дозвілля, художньому оформленні та музичному супроводі заходів. Складає кошторис видатків на проведення заходів і подає його на затвердження в установленому порядку.