Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач молодіжного центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву діяльності; основи трудового законодавства; форми і методи організації дозвілля; методологію творчого процесу; принципи формування репертуару; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво молодіжним центром. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання кадрів, проводить виховну роботу щодо розвитку творчої ініціативи, підвищення професійної кваліфікації. Контролює виконання працівниками поточних і перспективних планів роботи. Проводить роботу щодо організації дозвілля молоді, діяльності молодіжного центру. Забезпечує розроблення сценаріїв молодіжних і народних свят, тематичних заходів, театралізованих видовищ тощо та їх постановку. Аналізує діяльність центру, забезпечує підготовку та своєчасне подання встановленої звітності. Контролює творчу та трудову дисципліну, додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.