* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач художньої частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури і мистецтва; техніку і технологію художньо-оформлювальних робіт; техніку сцени та правила її експлуатації; передовий досвід професійного і самодіяльного театру щодо оформлення вистав та використання техніки сцени; основи економіки та організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На основі вивчення сценарних матеріалів розробляє декоративно-художнє оформлення виставки. Створює ескізи і макети декорацій, костюмів, гриму, меблів, бутафорії відповідно до творчого задуму режисера, а також ескізи реклам, афіш, програм, запрошень. Розробляє робочі та конструктивні креслення декорацій, інших деталей оформлення. Вирішує питання щодо світлового оформлення вистави. Організує і контролює виконання всіх оформлювальних робіт, їх відповідність кресленням та описам, забезпечує технічно-відповідну експлуатацію техніки сцени, підтримання її у робочому стані. Проводить монтувальні репетиції, здійснює коригування оформлення з урахуванням зауважень. Визначає потребу в матеріалах для оформлення вистав та обладнання сцени, складає на них заявки. Забезпечує раціональне використання коштів на оформлювальні роботи. Керує технічним персоналом під час генеральних репетицій та вистав. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.