Категорія - Керівники |  Галузь - Культура та мистецтво
Інструкція для посади "Завідувач атракціону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше З років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики, конструкторські особливості, призначення та режим роботи устаткування атракціонів; правила технічної експлуатації, прийняття та здавання атракціонів після ремонту; основи економіки та організації праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організує роботу спеціалістів та робітників атракціону. Забезпечує безаварійну робочу, надійну та технічно-відповідну експлуатацію, підтримку в робочому стані атракціонів та всіх видів устаткування. Здійснює їх систематичний огляд та вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій. Вживає заходів щодо запобігання аварій та випадків виробничого травматизму. Бере участь в розслідуванні причин аварій. Забезпечує безпеку відвідувачів атракціонів від нещасних випадків. Складає кошториси на проведення ремонтних робіт, монтаж і демонтаж атракціонів, заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації атракціонів. Здійснює раціональну розстановку й доцільне використання робітників атракціонів. Контролює дотримання працівниками атракціонів правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту. Організує облік і складання встановленої звітності.