Інструкція для посади "Завідувач атракціону", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач атракціону" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше З років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики, конструкторські особливості, призначення та режим роботи устаткування атракціонів;
      - правила технічної експлуатації, прийняття та здавання атракціонів після ремонту;
      - основи економіки та організації праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Завідувач атракціону призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач атракціону підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач атракціону керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач атракціону під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботу спеціалістів та робітників атракціону.

2.2. Забезпечує безаварійну робочу, надійну та технічно-відповідну експлуатацію, підтримку в робочому стані атракціонів та всіх видів устаткування.

2.3. Здійснює їх систематичний огляд та вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій.

2.4. Вживає заходів щодо запобігання аварій та випадків виробничого травматизму.

2.5. Бере участь в розслідуванні причин аварій.

2.6. Забезпечує безпеку відвідувачів атракціонів від нещасних випадків.

2.7. Складає кошториси на проведення ремонтних робіт, монтаж і демонтаж атракціонів, заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації атракціонів.

2.8. Здійснює раціональну розстановку й доцільне використання робітників атракціонів.

2.9. Контролює дотримання працівниками атракціонів правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.10. Організує облік і складання встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач атракціону має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач атракціону має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач атракціону має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач атракціону має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач атракціону має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач атракціону має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач атракціону має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач атракціону має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач атракціону має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач атракціону несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач атракціону несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач атракціону несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач атракціону несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач атракціону несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач атракціону несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач атракціону несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.