Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника формування синтетичного каучуку 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему формування стрічки каучуку; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості латексу, коагулянтів, каучуку; правила регулювання технологічного процесу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес формування каучуку у вигляді стрічки і промивання його на стрічковідливальній машині відповідно до робочої інструкції. Приймає з каскаду коагуляції суспензію коагулянту в стрічковідливальну машину, фільтрує каучук від води, промиває стрічку каучуку, частково видаляє зі стрічки промивну воду сітчастим валком, видаляє воду зі стрічки каучуку за допомогою вакуумних коробок віджимних валків, подає стрічку каучуку проміжним транспортером до сушарки. Регулює подавання зм'якшеної води на промивання, швидкість стрічковідливальної машини, вакуум на вакуум-коробках, віджимання води, ущільнення стрічки каучуку за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Обслуговує стрічковідливальну машину та інше устаткування на своєму робочому місці. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Керує підлеглими робітниками. Веде облік надходження латексу. Веде записи у виробничому журналі.