* *
Інструкція для посади "Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника формування синтетичного каучуку 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему формування стрічки каучуку;
      - будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості латексу, коагулянтів, каучуку;
      - правила регулювання технологічного процесу.

1.4. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес формування каучуку у вигляді стрічки і промивання його на стрічковідливальній машині відповідно до робочої інструкції.

2.2. Приймає з каскаду коагуляції суспензію коагулянту в стрічковідливальну машину, фільтрує каучук від води, промиває стрічку каучуку, частково видаляє зі стрічки промивну воду сітчастим валком, видаляє воду зі стрічки каучуку за допомогою вакуумних коробок віджимних валків, подає стрічку каучуку проміжним транспортером до сушарки.

2.3. Регулює подавання зм'якшеної води на промивання, швидкість стрічковідливальної машини, вакуум на вакуум-коробках, віджимання води, ущільнення стрічки каучуку за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів.

2.4. Обслуговує стрічковідливальну машину та інше устаткування на своєму робочому місці.

2.5. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

2.6. Керує підлеглими робітниками.

2.7. Веде облік надходження латексу.

2.8. Веде записи у виробничому журналі.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник формування синтетичного каучуку 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.