Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник димеризації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес окремих операцій і схему дільниці димеризації ацетилену; принцип роботи основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості ацетилену, каталізатора, моновінілацетилену; основні правіша регулювання технологічного процесу; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу каталітичної димеризації ацетилену в моновінілацетилен відповідно до робочої інструкції. Приймає ацетилен та подає його в реактор, провадить каталітичну димеризацію. Подає кислоту, каталізатор в реактор. Готує каталізатор. Передає реакційні гази на розділення. Подає стабілізатор в систему розсільного охолодження. Регулює температуру, тиск, швидкість проходження газу через каталізатор за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Веде облік витрат сировини та одержаного моновінілацетилену. Записує показники у виробничий журнал. Відбирає проби.