* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Апаратник перегрівання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці нагрівання; будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості вуглеводнів, водяної пари, паливного газу; правила регулювання технологічного процесу; методику проведення аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес перегрівання пароповітряної суміші вуглеводнів або водяної пари відповідно до робочої інструкції. Випаровує, перегріває пари вуглеводнів, водяну пару, розподіляє пару за секціями пароперегрівної печі, подає паливний газ на обігрів печі, випаровує конденсат в котлах-утилізаторах, продуває котли від солей жорсткості. Регулює розподілення потоків парів, вуглеводнів та води за секціями печі, температуру печі, тиск, рівні в парозбірниках за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики та за результатами хімічних аналізів. Усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій. Обслуговує випарники, перегрівальні печі, котли-утилізатори, парозбірники. Провадить аналізи на наявність солей жорсткості в паровому конденсаті.