Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Градуювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією градуювальника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми та способи перевірки на точність різних моделей ділильних машин та автоматів, складання таблиць для відліку дистанцій, розрахунок таблиць поправок на еталонну шкалу під час роботи на ділильних машинах; побудову графіків помилок шкали за результатами вимірювань; конструктивну будову складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; способи регулювання дуже складних та експериментальних приладів зі зніманням їх характеристик.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Регулює та градуює особливо складні та експериментальні прилади; виявляє та усуває недоліки в їх роботі. Визначає за нульовим биттям точок, які відповідають частоті еталона за всіма діапазонами. Наносить штрихи по воску та срібному шару точні лінійки та кутові сітки, шкали та лімби з кількістю поділок 360, товщиною штриха менше 0,005 мм та допуском на розміри від 0,003 до 0,001 мм, з точністю ціни поділки кутових шкал до 10" з параметром Ra 80-0,16 (1 - 10-й класи чистоти оброблення) на різних складних ділильних машинах. Наносить перетинні шкали під різними кутами з точністю до 5". Наносить поділки на високоточні лімби з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) з точністю до 2". Налагоджує складні автомати та прецизійні ділильні машини. Заточує та заправляє різальний інструмент з шириною різальної кромки менше 0,003 мм.

Приклади робіт
Лімби з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) з кількістю поділок 360 - градуювання під 45-кратним збільшенням з точністю ціни поділки 10", товщиною штрихів 0,0035 +- 0,0005 мм, з допуском на зміщення центру кругових штрихів 0,05 мм, з попереднім покриттям воском та наступним травленням. Лімби з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) з кількістю поділок 360 - градуювання під 72-кратним збільшенням з точністю ціни поділки до 5", товщиною штрихів 0,003 мм та ліній цифр 0,005 мм, з допуском на розміри 0,003 мм, з попереднім покриттям воском та наступним травленням. Прилади особливо складні, дослідні - градуювання шкал. Шкали з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) довжиною 200 мм з кількістю поділок 200 - градуювання під 60-кратним збільшенням з товщиною штриха 0,005 мм, з допусками на розміри +- 0,001 мм. Шкали з параметром Ra 80 (1-й клас чистоти оброблення) - нанесення штрихів товщиною 0,002 мм та допуском на розміри 0,001 мм, з попереднім покриттям воском та наступним травленням.