Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера вимірювальних приладів та спеціального інструменту 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову ваговимірювальних приладів тиску і розрядження, електро- та радіовимірювальних приладів, мікроманометрів тощо, класифікацію різновагів, складних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, штампів та пристроїв та правила користування ними; похибку вимірювання маси, яка допускається приладами та різновагами; способи зважування на різних ваговимірювальних приладах; системи допусків і посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення); правила приймання спеціальних та нормальних вимірювальних та різальних інструментів і методи перевірки ваговимірювальних, радіо- та електроприладів та приладів тиску і розрядження і спеціального інструменту; порядок оформлення атестаційних документів та таврування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Перевіряє, розбирає, регулює, випробовує та перевіряє ваговимірювальні прилади всіх систем та класів (крім взірцевих, аналітичних, вагонних та технічних 1-го класу), а також складні вимірювальні та різальні інструменти, штампи та пристрої після остаточного складання та оброблення з додержанням розмірів за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3 класами точності). Визначає та усуває дефекти. Перевіряє вимірювальні прилади та різноваги. Обчислює похибку ваговимірювальних приладів під час перевірки. Перевіряє правильність застосування ваговимірювальних приладів та різновагів залежно від їх призначення. Атестує ваговимірювальні прилади. Приймає, розбирає, регулює, випробовує та атестує після перевірки спеціальний інструмент.

Приклади робіт
Індикатори, пройми, кільця, калібри, манометри та інші спеціальні інструменти - перевірка, регулювання та атестація. Прилади ваговимірювальні - перевірка, атестація та таврування. Прилади електрорадіовимірювальні і прилади тиску та розрядження класів точності від 1 до 4 - перевірка, атестація.