Інструкція для посади "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера вимірювальних приладів та спеціального інструменту 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову ваговимірювальних приладів тиску і розрядження, електро- та радіовимірювальних приладів, мікроманометрів тощо, класифікацію різновагів, складних контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, штампів та пристроїв та правила користування ними;
      - похибку вимірювання маси, яка допускається приладами та різновагами;
      - способи зважування на різних ваговимірювальних приладах;
      - системи допусків і посадок, квалітетів (класів точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення);
      - правила приймання спеціальних та нормальних вимірювальних та різальних інструментів і методи перевірки ваговимірювальних, радіо- та електроприладів та приладів тиску і розрядження і спеціального інструменту;
      - порядок оформлення атестаційних документів та таврування.

1.4. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє, розбирає, регулює, випробовує та перевіряє ваговимірювальні прилади всіх систем та класів (крім взірцевих, аналітичних, вагонних та технічних 1-го класу), а також складні вимірювальні та різальні інструменти, штампи та пристрої після остаточного складання та оброблення з додержанням розмірів за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3 класами точності).

2.2. Визначає та усуває дефекти.

2.3. Перевіряє вимірювальні прилади та різноваги.

2.4. Обчислює похибку ваговимірювальних приладів під час перевірки.

2.5. Перевіряє правильність застосування ваговимірювальних приладів та різновагів залежно від їх призначення.

2.6. Атестує ваговимірювальні прилади.

2.7. Приймає, розбирає, регулює, випробовує та атестує після перевірки спеціальний інструмент.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Індикатори, пройми, кільця, калібри, манометри та інші спеціальні інструменти - перевірка, регулювання та атестація.

5.2. Прилади ваговимірювальні - перевірка, атестація та таврування.

5.3. Прилади електрорадіовимірювальні і прилади тиску та розрядження класів точності від 1 до 4 - перевірка, атестація.