Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 2 років або в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, трудове законодавство, практику застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку; порядок ведення обліку та зберігання особових справ і трудових книжок, методи обліку плинності кадрів; організацію роботи з добору та розстановки керівних кадрів; основи організації праці та управління; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за виконання окремих напрямів кадрової роботи. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, документи для організації стажування, підвищення кваліфікації, призначення на посади та звільнення з посад особового складу центру, його переміщення, вносить про це записи до трудових книжок. Оформляє документи щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу центру відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Формує та веде особові справи особового складу центру, веде їх комп'ютерний облік. Готує необхідні матеріали для конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються нагород, заохочень та застосування стягнень до особового складу центру. Веде облік та зберігання трудових книжок, обчислення трудового стажу, вислуги років, надання довідок про трудову діяльність особового складу центру. Готує графіки присвоєння чергових спеціальних звань, рангів. Оформлює та видає службові посвідчення, документи для відрядження особового складу. Веде облік порушень трудової дисципліни. Складає установлену звітність про роботу з кадрами. Бере участь у роботі конкурсної та атестаційної комісій. За дорученням керівника бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв та скарг органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення. Готує та контролює документацію щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій. Здійснює розрахунки надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток особового складу центру. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах з питань, що належать до його компетенції; вносити керівництву пропозиції щодо поліпшення роботи підрозділу кадрового забезпечення; отримувати у межах наданих повноважень від структурних підрозділів центру матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків; працювати з відомостями, звітами, необхідними для виконання покладених на нього обов’язків; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях центру з питань, пов’язаних з його функціональними обов’язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у перевірках структурних підрозділів центру з питань, що належать до компетенції підрозділу кадрового забезпечення.