* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник випарювання та гранулювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання та гранулювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи; технологічну схему процесів випарювання та гранулювання; правила регулювання процесу; кінематичні та електричні схеми устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів та схему комунікацій; технологічні властивості азотної кислоти, аміаку, аміачної селітри, сечовини, нітроамофоски; технічні вимоги до готового продукту; методику проведення аналізів та розрахунків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес випарювання та гранулювання плаву на агрегатах одиничною потужністю 450 тис.т на рік і вище. Контролює та регулює подавання пари, температуру пари та плаву, концентрацію плаву, вакуум, гранулометричний склад та інші показники процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Розраховує дозування хлористого калію та готової продукції, коректує дозування вручну, коректує співвідношення готового продукту, диспергатору, опудрюючого агенту на підставі лабораторних аналізів та візуального спостереження. Відбирає проби для контролю виробництва та провадить аналізи. Веде записи у виробничому журналі. Обслуговує вакуумні системи: випарні апарати, випарники, сепаратори, конденсатори, гранулятори, форежектори, насоси, вентилятори та інше устаткування. Пускає та зупиняє устаткування, яке обслуговується. Готує устаткування до пуску та зупинки, до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.