Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Провідний художник з комбінованих зйомок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією художника з комбінованих зйомок I категорії - не менше 3 років, творча індивідуальність, створення видатних зразків комбінованих зйомок, великий внесок у розвиток мистецтва комбінованих зйомок.

Знає та застосовує у діяльності: основи живопису, малюнку і графіки; історію образотворчого мистецтва, побуту, костюму, архітектури і стилів; основи кінорежисури, кінооператорського мистецтва, основи професійної майстерності художника-постановника і художника з костюмів; історію національного і світового кінематографа; техніку і технологію спорудження макетів, техніку і технологію комбінованих зйомок; організацію і технологію фільмовиробництва; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює і розроблює, виходячи із загального творчого задуму, під керівництвом режисера-постановника образно-виразне вирішення комбінованих кадрів і художньо-графічне оформлення фільму. Створює стильове, тональне і колористичне вирішення кадрів, точну відповідність зображуваної епохи авторському сценарію, режисерському трактуванню, зображально-декораційному вирішенню фільму. Створює ескізи зображального вирішення комбінованих кадрів і графічного оформлення фільмів. Визначає композиційну своєрідність екранного зображення, його динамічні можливості, а також особливості монтажної побудови сценарного фрагменту, що здійснюється тим чи іншим способом комбінованих зйомок. Вивчає матеріал епохи, пов'язаної з вирішенням комбінованих кадрів. Розроблює габаритні планування і креслення, керує розробкою робочих креслень, макетних споруд і технічних пристроїв в архітектурному бюро. Визначає спільно з оператором комбінованих зйомок техніку і технологію зйомки комбінованих кадрів і написів, бере участь у здійсненні знімального процесу до кінцевої здачі матеріалу в монтаж. Бере участь у складанні генерального кошторису і календарного плану реалізації ескізів комбінованих кадрів і художньо-графічного оформлення фільмів в цехах студії і на знімальному майданчику. Забезпечує художню якість комбінованих зйомок і написів, обираючи економне творче вирішення. Здійснює спільно з кінооператором комбінованих зйомок знімальний процес до кінцевої здачі в монтаж готового матеріалу.