Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лакувальника жерсті й труб 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми обслуговуваного устаткування у межах роботи, яку виконує; сортамент жерсті і труб, які надходять на лакування; методи визначення в'язкості лаку; види дефектів лакового покриття, методи їх виявлення, запобігання та усування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес лакування труб на лакувальній установці. Стежить за температурою труб під час лакування. Завантажує лаковані труби в сушарку та вивантажує їх після просушування. Веде процес лакування рулонної жерсті в лакувальному агрегаті або електростатичному полі. Стежить за правильним проходженням штаби жерсті через розпилювачі або напрямні диски лакувальних машин. Регулює швидкість руху штаби та величину зазору між валками лакувальної машини. Заправляє стрічку у валки та напрямні диски лакувальних машин. Контролює температуру та в'язкість валку. Готує, настроює та установлює розпилювачі.