Інструкція для посади "Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лакувальника жерсті й труб 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми обслуговуваного устаткування у межах роботи, яку виконує;
      - сортамент жерсті і труб, які надходять на лакування;
      - методи визначення в'язкості лаку;
      - види дефектів лакового покриття, методи їх виявлення, запобігання та усування.

1.4. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес лакування труб на лакувальній установці.

2.2. Стежить за температурою труб під час лакування.

2.3. Завантажує лаковані труби в сушарку та вивантажує їх після просушування.

2.4. Веде процес лакування рулонної жерсті в лакувальному агрегаті або електростатичному полі.

2.5. Стежить за правильним проходженням штаби жерсті через розпилювачі або напрямні диски лакувальних машин.

2.6. Регулює швидкість руху штаби та величину зазору між валками лакувальної машини.

2.7. Заправляє стрічку у валки та напрямні диски лакувальних машин.

2.8. Контролює температуру та в'язкість валку.

2.9. Готує, настроює та установлює розпилювачі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лакувальник жерсті й труб 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.