Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Інспектор праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України: чинне трудове законодавство; постанови, розпорядження, накази та інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу діяльності; практику застосування чинного законодавства; умови праці; основи управління та права; правила ділового етикету та спілкування; інструкцію з діловодства; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за додержанням чинного законодавства з праці на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності. Проводить роботу з перевірки питань щодо укладення та припинення трудових договорів, а також заповнення, ведення обліку і зберігання трудових книжок. Здійснює контроль за станом нормування праці на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних та соціально-економічних факторів, планування робочого часу та відпочинку, застосування форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання. Забезпечує контроль за наданням гарантій та компенсацій згідно з чинним законодавством. Здійснює контроль за укладенням та виконанням галузевих, регіональних угод, колективних договорів а також трудових відносин у разі банкрутства чи приватизації підприємств. Перевіряє відшкодування збитків, спричинених працівникові через ушкодження здоров'я на виробництві, працю жінок та інвалідів. Розглядає звернення та заяви громадян.