Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Профконсультант I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта за напрямом підготовки "Психологія" (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією профконсультанта II категорії - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; основи трудового законодавства, Закону України "Про зайнятість населення"; Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"; інструкції та документи, що регламентують проведення профконсультативної роботи, стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону; ситуацію на локальному, регіональному та державному ринку праці; поточну потребу роботодавців в персоналі; основи трудового законодавства з питань прийому на роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці; перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється професійна підготовка на території району, регіону; форми профорієнтаційної роботи з населенням та технологію їх проведення; основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики та ділового спілкування; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає інформацію щодо професій, які потрібні на локальному ринку праці, їх зміст, умови праці, вимоги до працівника, знайомить з формами та напрямами навчання за обраною професією, використовуючи для цього профінформаційні матеріали. Консультує громадян щодо вибору або зміни професії, визначення профілю підготовки чи перепідготовки з урахуванням стану здоров'я, побажань, здібностей та можливостей, а також потреб на локальному ринку праці. Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби. З'ясовує їх наміри та побажання до майбутньої роботи. За бажанням особи виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до навчання. При оцінці професійних навичок використовує рекомендовані тестові методики. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та спеціальностей. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа підібраних претендентів. Формує банк нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних матеріалів, необхідних для здійснення консультування та психологічної підтримки громадян. Бере участь в організації та проведенні групових та масових профінформаційних заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів для окремих категорій населення з питань сприяння зайнятості. Надає індивідуальні профконсультації неповнолітнім. Веде встановлену документацію.