* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Провідний мікробіолог", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мікробіолога I категорії не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технологію виробництва; технологічне та лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації; Державну фармакопею України; стандарти, технічні умови, а також положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробництва та контролю готової продукції; методи проведення біологічного контролю виробництва та продукції; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі виробництва аналогічної продукції; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин. Проводить імунізацію тварин-продуцентів. Розробляє методики та проводить лабораторні аналізи (мікроскопію, висів на стерильність тощо), випробування та інші досліди живильного середовища, культурної рідини, сировини та напівфабрикатів. Здійснює мікробіологічний контроль за стадіями виробництва: контролює стадійність розвитку культури, стерильність, веде температурний режим ферментації, відбирає проби для біохімічного аналізу всіх середовищ, а також контролює стерильні дільниці виробництва та здійснює контроль готової продукції. Забезпечує відправлення зразків готової продукції в державні органи контролю. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених мікробіологічних аналізів, випробувань і досліджень та узагальнює отримані результати. Забезпечує виконання вимог санітарно-епідеміологічного режиму, які встановлені для даного виробництва. Досліджує причини та вживає необхідних заходів з попередження або усунення відхилень мікробіологічного процесу від вимог технологічного регламенту. Забезпечує своєчасне та точне заповнення документації, яка відображає режими роботи за стадіями мікробіологічного процесу виробництва біологічних препаратів. Проводить роботу з удосконалення технології виробництва, методів лабораторних аналізів, випробувань і досліджень. Бере участь у науково-дослідній роботі з розроблення, освоєння та впровадження у виробництво нових препаратів, прогресивних технологічних процесів. Систематично вивчає вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі виробництва та контролю аналогічної продукції. Веде облік витрат хімічної сировини та реактивів, які застосовуються.