Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу передпольотного інформаційного обслуговування в аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в цивільній авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; стандарти і рекомендовану практику ІКАО (Додаток 15, DOC 8126-AN/872); нормативно-правові документи Державного департаменту авіаційного транспорту, статут Украероруху, положення про служби аеронавігаційної інформації Украероруху; положення про відділ передпольотного і інформаційного обслуговування в аеропорту; повідомлення, опубліковані в документах аеронавігаційної інформації; інструкції з виконання польотів в районі аеродрому; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та проводить методичні заняття з працівниками відділу, приймає заліки у них при переході до весняно-літньої та осінньо-зимової навігацій. Керує роботою особового складу відділу. Планує роботу відділу на рік, місяць. Розробляє та організовує роботу з виконання планів та завдань, заходів, спрямованих на підвищення ефективності та якості роботи відділу. Взаємодіє з іншими відділами служби аеронавігаційної інформації та організаціями з питань діяльності відділу. Контролює дотримання графіків підвищення кваліфікації працівників відділу. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання "Положення про працю та відпочинок". Контролює дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці.