Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Інспектор льотної придатності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи з державного управління в цивільній авіації - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади; нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній; методичні, нормативні та інші керівні матеріали із системи державного нагляду; ведення обліку, актуальні питання управління, організації праці, трудового законодавства; правила експлуатації та ремонту авіаційної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Розробляє, організовує та контролює заходи щодо встановлення та підтримання льотної придатності повітряних суден, державного регулювання авіаційної діяльності і нагляду за експлуатацією та льотною придатністю повітряних суден цивільної авіації, установами і навчальними закладами цивільної авіації, за належним рівнем освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності авіаційного персоналу. Здійснює контроль, облік, нагляд за виконанням вимог авіаційних правил, процедур із сертифікації авіаційної техніки, експлуатантами повітряних суден та організаціями з технічного обслуговування авіаційної техніки, авіаційним персоналом та навчальними закладами з підготовки.