Інструкція для посади "Інспектор льотної придатності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор льотної придатності" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи з державного управління в цивільній авіації - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади;
      - нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали із системи державного нагляду;
      - ведення обліку, актуальні питання управління, організації праці, трудового законодавства;
      - правила експлуатації та ремонту авіаційної техніки.

1.4. Інспектор льотної придатності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор льотної придатності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор льотної придатності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор льотної придатності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.2. Розробляє, організовує та контролює заходи щодо встановлення та підтримання льотної придатності повітряних суден, державного регулювання авіаційної діяльності і нагляду за експлуатацією та льотною придатністю повітряних суден цивільної авіації, установами і навчальними закладами цивільної авіації, за належним рівнем освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності авіаційного персоналу.

2.3. Здійснює контроль, облік, нагляд за виконанням вимог авіаційних правил, процедур із сертифікації авіаційної техніки, експлуатантами повітряних суден та організаціями з технічного обслуговування авіаційної техніки, авіаційним персоналом та навчальними закладами з підготовки.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор льотної придатності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор льотної придатності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор льотної придатності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор льотної придатності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор льотної придатності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор льотної придатності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор льотної придатності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор льотної придатності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор льотної придатності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор льотної придатності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.