Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення, принцип дії та технологію складання електричних машин, апаратів, приладів та інших електротехнічних виробів; технічні умови на вузли та вироби, які складаються, правила приймання; будову, призначення, принцип роботи та правила експлуатації контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує, інструментів та пристроїв; вимоги до ізоляції та електричної міцності вузлів та виробів; основи системи допусків та посадок; квалітети та параметри шорсткості; види браку та способи їх виявлення, усунення, а також заходи щодо запобігання йому; технічні умови на деталі, матеріали та комплектувальні вироби, які надходять на складання; основи знань з електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує поопераційний та вибірковий контроль та приймання електротехнічних виробів, окремих вузлів та механізмів електричних машин та апаратів середньої складності відповідно до креслень або технічних умов. Приймає вузли та деталі, які надходять на складання, за кресленнями з допомогою спеціальних та універсальних контрольно-вимірювальних приладів, інструментів та пристроїв. Перевіряє на міжвиткове замикання котушок та секцій електричних машин на пробій. Перевіряє за калібрами пази статорів електричних машин. Перевіряє регулювання контактів контакторів, пускачів, реле та інших аналогічних апаратів. Контролює міцність та ізоляційні властивості електричних ланцюгів. Контролює вакуумні процеси та сухе складання різних типів силових конденсаторів. Виконує електричну перевірку стрілкових приладів постійного та змінного струму класу 2,5-1,5 за зразковими приладами. Перевіряє похибки приладів опору та потенціометрів класу точності до 0,03 на мостових та потенціометричних установках методом заміщення зразковими котушками опору. Контролює та перевіряє якість зчеплення між основою та манганіном, якість сріблення та наявність міді на друкованих схемах. Класифікує брак на дільниці, яку обслуговує, за видами, встановлює причину його виникнення та своєчасно вживає заходів для його усунення.

Приклади робіт
Автомати захисту мереж - контроль складання та перевірка відключення біметалічного елемента. Апарати рентгенівські пересувні простої конструкції - контроль складання та регулювання. Вимикачі автоматичні, станції магнітні, пункти розподільні - контроль складання та регулювання. Електродвигуни асинхронні єдиної серії - перевірка електричної міцності ізоляції обмотки між витками. Котушки точних електровимірювальних приладів - вимір опору. Керни електровимірювальних приладів - перевірка куті заточування, чистоти оброблення та правильності запресування керна в буксу. Конденсатори силові з паперовим діелектриком та кількістю листів між обкладками понад 4 - контроль та приймання секції. Конденсатори силові з паперово-плівковим діелектриком - контроль та приймання секцій. Контактори, пускачі, реле та інші аналогічні апарати - перевірка роботи відповідно до технічних умов. Контактори, реле- перевірка складання магнітних систем. Машини та апарати електропобутові - контроль складання вузлів та перевірка електричної міцності. Прилади опорів - контроль якості складання та електрична перевірка. Прилади стрілкові- перевірка якості складання та паяння монтажних схем, перевірка електричних параметрів. Пружини моментні - вимір зусилля. Ротори асинхронних електродвигунів єдиної серії - перевірка балансування. Системи магнітні з довжиною полюсів до 1000 мм - контроль складання. Статори електричних машин загального призначення - перевірка пазів за калібрами. Шунти - перевірка за механічними та електричними параметрами. Якорі та ротори електричних машин - контроль статичного балансування.