* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Варильник живильного середовища 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть технологічного процесу приготування живильних середовищ і розчинів; правила користування апаратами і контрольно-вимірювальними приладами; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів, живильних середовищ, різних розчинів і вимоги до них; прийоми відбирання проб для проведення контрольних аналізів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції технологічного процесу варіння живильних середовищ і приготування різних розчинів для виробництва біологічних препаратів під керівництвом варильника живильного середовища більш високої кваліфікації. Розраховує, дозує і завантажує сировину і напівфабрикати відповідно до заданих рецептів. Проводить монтаж і стерилізацію фільтрувальних установок. Фільтрує і розливає середовища. Передає живильні середовища на стерилізацію. Пускає, обслуговує і зупиняє обладнання. Реєструє параметри процесу. Готує обладнання до ремонту.