* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: суть іонообмінного очищення і регенерації смол; причини відхилень процесу іонообмінного очищення від заданого режиму і способи його регулювання; будову і правила обслуговування обладнання; фізико-хімічні властивості гідролізатів розчину, який обробляється, іонообмінних смол і хімікатів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде окремі операції іонообмінного очищення бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу, розчинів напівпродуктів або готової продукції під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. Ознайомлюється з записами у виробничому журналі з показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Готує сировину і напівпродукт до завантаження, які передбачені технологічними інструкціями. Готує іонообмінні смоли, завантажує їх і необхідні компоненти в колони. Відмиває смоли і готує їх до наступного циклу. Проводить очищення обладнання, яке обслуговується, та прибирає робоче місце.