* *
Інструкція для посади "Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - суть іонообмінного очищення і регенерації смол;
      - причини відхилень процесу іонообмінного очищення від заданого режиму і способи його регулювання;
      - будову і правила обслуговування обладнання;
      - фізико-хімічні властивості гідролізатів розчину, який обробляється, іонообмінних смол і хімікатів.

1.4. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде окремі операції іонообмінного очищення бактерійних препаратів, вітамінів, препаратів біосинтезу, розчинів напівпродуктів або готової продукції під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації.

2.2. Ознайомлюється з записами у виробничому журналі з показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Готує сировину і напівпродукт до завантаження, які передбачені технологічними інструкціями.

2.4. Готує іонообмінні смоли, завантажує їх і необхідні компоненти в колони.

2.5. Відмиває смоли і готує їх до наступного циклу.

2.6. Проводить очищення обладнання, яке обслуговується, та прибирає робоче місце.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник іонообмінного очищення хіміко-фармацевтичних препаратів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.