* *

 Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст із прийому громадян", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста із прийому громадян і категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика".

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; Закон України "Про державну службу"; акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність): практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів; основи діловодства; державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у виконанні покладених на управління завдань щодо виконання документів органів державної влади, рішень колегії, наказів Міністра. Веде щоденний прийом відвідувачів разом з відповідальним черговим, який здійснює прийом за графіком, що затверджений начальником управління. Несе відповідальність за належний прийом відвідувачів в управлінні. Веде облік громадян, які звернулися на особистий прийом в управління шляхом заповнення карток установленого зразка. У роботі взаємодіє з усіма відділами та фахівцями управління. З метою оперативного та належного прийому громадян має право залучати на прийом фахівців відділів управління для надання відповідної інформації. Своєчасно передає фахівцям відділів управління для розгляду контрольні картки, прийняті під час прийому громадян. Контролює розгляд виконавцями контрольних карток прийому в установлені строки. Щоквартально проводить аналіз особистого прийому громадян як по відділах управління, так і по підвідомчих установах. По закінченні календарного року готує та направляє оглядовий лист з аналізом особистого прийому громадян в управлінні до всіх підвідомчих установ. Забезпечує протягом календарного року облік і зберігання карток прийому та письмових відповідей виконавців за рішеннями, що були прийняті відповідальним черговим на прийомі, наступне їх передавання на зберігання до загального відділу управління. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.