Категорія - Професіонали |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Державний соціальний інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: основні положення Конституції України; акти законодавства, що стосуються діяльності державної соціальної служби, інші нормативно-правові акти, що регулюють напрями роботи соціального інспектора; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; Положення про соціального інспектора та накази керівництва; методичні та інструктивні матеріали з питань соціального захисту та надання допомоги населенню; основи економіки, бухгалтерського обліку, демографії та народонаселення; правила ділового етикету; основи психології; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює правильність надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сім'ям із дітьми і субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та використання коштів державного бюджету, направлених на ці цілі. З метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для їх існування під час обстеження (за погодженням) проводить співбесіди з особами, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, а також з особами, які входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням такої допомоги. Здійснює перевірки достовірності та повноти інформації щодо доходів та майнового стану згаданих осіб, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, у тому числі і шляхом відвідування місця їх проживання та роботи. Проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника. Складає акти за результатами перевірки з відповідними висновками щодо правильності призначення соціальної допомоги. Здійснює аналіз та узагальнення причин щодо порушення законодавчих та нормативних актів з питань надання соціальної допомоги. Готує в разі потреби позови до суду щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням чинного законодавства соціальної допомоги. Здійснює підготовку матеріалів щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну або зменшення її розміру у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечує правильне застосування законодавчих та нормативних актів з питань надання населенню соціальної допомоги. Веде роз'яснювальну роботу з особами, а також у засобах масової інформації з питань надання соціальної допомоги населенню. Здійснює ведення інспекційної документації з використання сучасних інформаційних технологій. Готує відповідну звітність за результатами своєї роботи за встановленими формами у визначений термін.